20/03/2022 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

20/03/2022 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, την Πάγια Εγκύκλιο των Πρωταθλημάτων, τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο και τους κανονισμούς διαιτησίας όπως ορίζονται από την τελευταία.

Θα υπάρχει ανοχή 1 κιλού για τη ζύγιση των αθλητών.
Χρήση αποκλειστικά λευκού judogi.

Στο Πανελλήνιο θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι αθλητές κατέχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

Για τη συμμετοχή στη διοργάνωση οι αθλητές δεν υποχρεούνται να κατέχουν δελτίο αθλητή μπορούν να συμμετέχουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, ενεργή κάρτα υγείας αθλητή και ασφάλεια υγείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 2022 

X