14/10/2019 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

14/10/2019 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

Αθήνα   11/10/2019
Αρ. πρωτ 11764/2019

Προς : Μέλη ΔΣ της Ε.Ο. Τζούντο

Κύριοι,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Αποδοχή επιχορηγήσεων:

α) από Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ύψους 4.800 €

β) από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ύψους 5.οοο €

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                    Βαλ. Στεφανίδου

X