Το Σάββατο 30 Μαρτίου η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΤΗΛ 210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΤΑΚΗΣ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΤΚ13343, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

 

Αθήνα 11/3/2013

Αρ. πρωτ 2792/2013

 

Προς: Όλους τους Συλλόγους της Ε.Ο. Τζούντο

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης

2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2012 – 31/12/2012

3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4) Ψηφοφορία έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη

5) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2012- 31/12/2012

6) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη

7) Διαγραφή σωματείων από τα μητρώα της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας

 

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 16:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

 

Για την Ε.Ο. Τζούντο

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

 

Ι. Καφενταράκης Μαρ. Νταμοτσίδου

X