Το νέο ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο

Το ΔΣ της Ελλληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Α.Κ. 1172/2010), έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Μαρκάκης Αναστάσιος

Γενικός Γραμματέας: Παπαϊωάννου Χαράλαμπος

Ταμίας: Καπώνης Σπύρος

Α’Αντιπρόεδρος: Γλαρός Γεώργιος

Β’Αντιπρόεδρος: Παρθένης Αθανάσιος

Γ’Αντιπρόεδρος: Πάνου Ζώτος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μπεργελές Βασίλειος

Αναπληρωτής Ταμίας: Μπουντάκης Γεώργιος

Μέλος: Πασχάλης Γεώργιος

Μέλος: Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλος: Μάρκου Κωνσταντίνος

Μέλος: Πράσσος Παναγιώτης

Μέλος: Φωτεινάκη Κωνσταντίνα

Μέλος: Νικητοπούλου Θάλεια

Μέλος: Πάπαρης Νικόλαος

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΟΤ

X