Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου η συνεδρίαση του ΔΣ

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΕΟ Τζούντο, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΔΣ. Τα θέματα, σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη προς τα μέλη του ΔΣ, είναι τα εξής:

 

– Ανάγνωση πρακτικών συνεδρίασης ΔΣ στις 8/10/2010 και υπογραφή τους (εισηγητής Ι. Καφενταράκης)

– Έγκριση πρακτικού μεταγραφών 2010 (εισηγητής Ι. Καφενταράκης)

– Απόφαση για δημιουργία περιφερειακών προπονητικών κέντρων (εισηγητές Αν. Φυσικόπουλος, Ν. Ηλιάδης)

– Διάφορα αγωνιστικά θέματα (εισηγητής Αν. Φυσικόπουλος)

– Οικονομικά (εισηγητής Αρθ. Καβαφίδης)

– Θέματα προσωπικού (εισηγητής Ι. Καφενταράκης)

– Διάφορα (εισηγητής Ι. Καφενταράκης)

– Νομικά θέματα (εισηγητές Σαραφιανός, Δελή)

– Προκήρυξη έκτακτης γενικής συνέλευσης για την εκλογή νέου ΔΣ (εισηγητής Αν. Φυσικόπουλος)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΤ

X