Την Δευτέρα 30 Μαρτίου η ετήσια ΓΣ της ΕΟΤ

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 και ώρα 13:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ θα επαναληφθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης

2. Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2008-31/12/2008

3. Πόρισμ Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Ψηφοφορά έγκρισης οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.

5. Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2008-31/12/2008

6. Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.

7. Διαγραφή ανενεργών σωματείων.

 

Η πρόσκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (.pdf)

X