Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ενόψει αρχαιρεσιών

Σε τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των κατά το καταστατικό και τον νόμο, απαιτούμενων προσόντων των σωματείων προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της 12ης Οκτωβρίου, θα προβεί η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ΕΟΤ… Η σχετική ανακοίνωση προς τα σωματεία μέλη της ΕΟΤ με θέμα την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ενόψει αρχαιρεσιών σε .jpg

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ (σελίδα 1)

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ (σελίδα 2)

X