Σχολή Προπονητών: Το πρόγραμμα της 3ης και 4ης εβδομάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ – ΒΟΛΟΣ – Διάρκεια: 04/10/14έως 04/01/15

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10
ΩΡΕΣ   ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΔΙΔΑΣΚΩΝ
 5          ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΔΑ
 5          ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10
 5          ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
 5         ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10
ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΔΙΔΑΣΚΩΝ
 5         ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ
 5         ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10
 5         ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
 5         ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΤΖΟΥΝΤΟ      – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ

X