Στις 26 Μαρτίου η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ
ΤΗΛ 210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΡΤΑΚΗΣ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ,  ΤΚ13343,
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αθήνα  11/3/2014
Αρ. πρωτ   4066/2014

Προς: Όλους τους Συλλόγους της Ε.Ο. Τζούντο
Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους  εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2013 – 31/12/2013.
3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) Ψηφοφορία έγκρισης οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
5) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2013- 31/12/2013
6) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 15:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014   και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος         Η Γεν. Γραμματέας

I. Καφενταράκης    Μαρ. Νταμοτσίδου

X