Στις 22 Μαρτίου οι εξετάσεις της Σχολής Προπονητών

Οι εξετάσεις της Σχολής Προπονητών θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015, στο Βόλο. Ώρα έναρξης των εξετάσεων  ορίζεται η 12η Μεσημβρινή. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Αμφιθέατρο ΣΑΡΑΤΣΗ.

X