Σεμινάριο 1ου και 2ου DAN το Σάββατο 16/6 στη Θεσσαλονίκη

Προς: Σωματεία Ε.Ο. Τζούντο

Θέμα: Σεμινάρια και Εξετάσεις DAN

 

Κύριοι,

 

Η Επιτροπή Ιεραρχίας και DAN ανακοινώνει ότι:

1. Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Άρη Θ., σεμινάριο 1ου και 2ου DAN. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 30 ευρώ, ποσόν που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (080/480582-86). Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος στο σεμινάριο. Το καταθετήριο θεωρείται αίτηση συμμετοχής. Επίσης, αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να αποσταλεί με φαξ στο 210-4834033 μέχρι την Πέμπτη 14/6/2012.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ο – 2ο Νταν Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 Θεσσαλονίκη

13:00 Εγγραφές

13:15 Καλωσόρισμα

13:30-15:00 1ο-2ο-3ο set Nage No Kata    – Κος Μαλλιαρόπουλος 5th Dan

15:30-17:00 Gokyo

17:00-17:30 Διάλλειμα

17:30-19:00 4ο-5ο set Nage No Kata     – Κος Τορτοπίδης 4th Dan

Λήξη Σεμιναρίου

 

Οι εξετάσεις για DAN θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο. Τα εξέταστρα ανέρχονται στο ποσόν των 30 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν κατά τον ίδιο τρόπο ως άνω.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ο – 2ο Νταν 29 Ιουνίου 2012 Θεσσαλονίκη

X