Σεμινάρια και εξετάσεις DAN

Άνω Λιόσια, 31/1/2012

Αριθ. πρωτ. 1455 

 

Προς:   Σωματεία Ε.Ο. Τζούντο

 

Θέμα:   Σεμινάρια και Εξετάσεις DAN

 

Κύριοι,

 

Η Επιτροπή Ιεραρχίας και DAN ανακοινώνει ότι :

1. Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Αρη Θ., σεμινάριο 1ου και 2ου DAN. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα τριάντα (30) ευρώ, ποσόν που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριαμό της Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (080/480582-86). Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος στο σεμινάριο. Το καταθετήριο θεωρείται αίτηση συμμετοχής. Επίσης, αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να αποσταλεί με φαξ στο 210.4834033 μέχρι την Παρασκευή 3/2/2012.

Οι εξετάσεις για DAN θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο. Τα εξέταστρα ανέρχονται στο ποσόν των τριάντα (30) ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν κατά τον ίδιο τρόπο ως άνω.

 

2. Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο 1ου και 2ου DAN στην Αθήνα, στο προπονητήριο του Εθνικού Γ.Σ. στο Γυμναστήριο Φωκιανού στο Ζάππειο.

Οι εξετάσεις για DAN θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο. Ισχύουν οι ίδιες ακριβώς οικονομικές συνθήκες όπως και για τη Θεσσαλονίκη. Αντίγραφα των καταθετηρίων πρέπει να αποσταλούν στην Ομοσπονδία με φαξ μέχρι τις 12/02/2012.

 

Για την Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ

 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

Α. Σαμπρής                 Α. Μαρκάκης

X