Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΤΗΛ 210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΤΑΚΗΣ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ,  ΤΚ13343,  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

                                                                                                                    Αθήνα 21/10/2016

                                                                                                               Αρ. πρωτ  6801  /2016

Προς:  Όλα τα σωματεία –μέλη της Ε.Ο. Τζούντο.

Θέμα: Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

              
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24  του Ν. 2725/99 και των άρθρων 9 επ. του Καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο καθώς και του άρθρου 5 του Εσωτερικού Κανονισμού αυτής, προκηρύσσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών ανάδειξης νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προαναφερομένων άρθρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο Τζούντο καθώς και το άρθρο 24 του Ν.2725/99 και τις συναφείς διατάξεις περί υποψηφιοτήτων, εκπροσωπήσεων, κωλυμάτων κτλ.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Άνω Λιόσια. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 13:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1)      Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
2)     Λογοδοσία του απερχόμενου ΔΣ (Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 1/1 έως 30/09/2016) – Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
3)     Εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
4)     Αρχαιρεσίες για εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5)     Αρχαιρεσίες για εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6)     Εκλογή Αντιπροσώπων (Τακτικού- Αναπληρωτή) της Ε.Ο. Τζούντο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
7)     Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017.
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ                       ΜΑΡΙΝΑ ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ

X