Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ
ΤΗΛ 210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΡΤΑΚΗΣ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΤΚ13343,
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αθήνα 8/3/2016
Αρ. πρωτ 6157/2016

Προς: Όλους τους Συλλόγους της Ε.Ο. Τζούντο
Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2015 – 31/12/2015.
3)Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4)Ψηφοφορία έγκρισης οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
5) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2015– 31/12/2015
6) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.
Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την ΤΡΙΤΗ 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την ΤΡΙΤΗ 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

Για την Ε.Ο. Τζούντο
Ο Πρόεδρος            Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης       Μαρ. Νταμοτσίδου

X