Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΗΛ 210-4834031, 210-4834032 ΦΑΞ 2104834033

 

Αθήνα 4/3/2011

Αρ. πρωτ 184/2011

 

Προς: Όλους τους Συλλόγους της Ε.Ο. Τζούντο

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8 του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία – μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2010 – 31/12/2010.

3) Ψηφοφορία έγκρισης οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.

4) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2010 – 31/12/2010.

5) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.

 

Η ανωτέρω τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Ο. Τζούντο, στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, τη Δευτέρα 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 και ώρα 17:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί τη ν ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του Καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

 

Για την Ε.Ο. Τζούντο

 

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν.Γραμματέας

Αν.Μαρκάκης                                                            Χαρ.Παπαϊωάννου

X