Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΤΚ. 13343

ΤΗΛ 210 4834031, 032

ΦΑΞ 210 4834033

 

Αθήνα 2/3/2012

Αρ. πρωτ 1570 /2012

 

Προς: Όλους τους Συλλόγους της Ε.Ο. Τζούντο

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011, με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης

2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2011 – 31/12/2011.

3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4) Ψηφοφορία έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.

5) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2011- 31/12/2011

6) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.

Η ανωτέρω τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 18:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης

απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

 

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

 

Αλ. Σαμπρής            Αν. Μαρκάκης

X