Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Προς: Σωματεία – Μέλη  της Ε.Ο. Τζούντο

Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 8, του Ν. 2725/99, καλεί τα σωματεία-μέλη της να προσέλθουν με τους νόμιμα οριζόμενους  εκπροσώπους τους κατά το άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο στην  Γενική Συνέλευση, με θέμα στην ημερήσια διάταξη:

– ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 15:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και  ώρα 16:00, σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο.

Για την Ε.Ο. Τζούντο
Ο Πρόεδρος                                                                              Η Γεν. Γραμματέας
Ι. Καφενταράκης                                                                    Μαρ. Νταμοτσίδου

X