Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιτροπή της ΕΟΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επιτροπές (άρθρο 6 εσωτερικού κανονισμού) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, να αποστείλουν άμεσα υπογεγραμμένη τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος V του εσωτερικού κανονισμού.

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

X