ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Συνεδρίαση της 23-1-2017:

 

1. Κατόπιν της με ημερομ 18-1-2017 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η ισχύς των αποφάσεων της ΓΣ του περασμένου Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου οι αποφάσεις του εξ αυτής προκύψαντος ΔΣ είναι άκυρες και χωρίς ισχύ και συναφώς δεν δεσμεύουν την εκ του ως άνω Πρωτοδικείου ορισθείσα Προσωρινή Διοίκηση. Ως απόρροια τούτου είναι ότι και οι αποφάσεις περί ανανεώσεως των συμβάσεων ως προς τον προπονητή Νικόλαο Ηλιάδη, τον λογιστή Σπ. Μαλαμά, της Υπευθύνου Γραφείου Τύπου Γεωργίας Θεοδωρακοπούλου, καθώς και περί της πρόσληψης ως προπονητού του Ηλία Ηλιάδη του Μιρμάν είναι άκυρες. Επί πλέον όμως, η εκ του Πρωτοδικείου ορισθείσα Διοίκηση, διαπίστωσε ότι ως προς τους προπονητές δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Άρθρο 49 του Εσωτερικού Κανονισμού και το Άρθρο 31 του ν. 2725/99. Όλες οι ανωτέρω θέσεις θα προκηρυχθούν εκ νέου. Θέλουμε με την ευκαιρία να τονίσουμε προς τον φίλαθλο κόσμο, ότι Προσωρινή Διοίκηση της Ομοσπονδίας, θα φροντίσει όχι μόνο να μην συνηγορήσει σε παρατηρούμενες από το παρελθόν παρατυπίες ή ίσως και παρανομίες, γενόμενη έτσι συνένοχη αυτών, αλλ’ αντιθέτως μέχρι την εξάντληση της θητείας της θα τηρήσει απόλυτα την νομιμότητα, όχι μόνο διότι σε αυτήν πιστεύουν όλα τα μέλη της, αλλά και διότι αυτό επιτάσσει η ειδική αποστολή της. Η εικόνα της Ομοσπονδίας πρέπει να παραδοθεί στον κόσμο του Τζούντο ξεκάθαρη ως προς τα πάντα στις επικείμενες νέες αρχαιρεσίες της, όποτε αυτές γίνουν. Αυτό είναι το νόημα της εντολής του Πρωτοδικείου.

2. Αποφασίζεται να σταλεί έγγραφο προς τα σωματεία, με το οποίο να ζητά η Ομοσπονδία να της γνωστοποιήσουν, σύμφωνα με το Άρθρο 31 του ν. 2725/99, το όνομα του προπονητή τους, καθώς και την θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβασή του. Επίσης, να μας γνωστοποιήσουν την ακριβή διεύθυνση του προπονητηρίου τους, καθώς και το παραχωρητήριο ή μισθωτήριο ή άλλο έγγραφο νομιμοποιητικό της χρήσης του χώρου για τον σκοπό αυτό, για τα έτη 2015-2016. Συναφώς να μας γνωστοποιήσουν με λεπτομέρειες το αν ο συγκεκριμένος χώρος πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας, ιδίως αναφέροντας πόσα tatamis διαθέτουν. Η απάντηση των σωματείων πρέπει να αποσταλεί εντός 15 ημερών από την λήψη του εγγράφου της Ομοσπονδίας.

3. Ως προς την υλική περιουσία της Ομοσπονδίας: αποφασίζεται να διενεργηθεί απογραφή του υλικού υπό την επίβλεψη του εκλεγέντος Εφόρου Υλικού κ. Δημ. Μαρινέλλη. Θα πρέπει να υπάρξει επαφή με τον προηγούμενο Έφορο Υλικού και την Ταμία και να γίνει επίσημη απογραφή του υλικού της Ομοσπονδίας.

 

Συνεδρίαση της 7-2-2017:

 

1. Αποφασίστηκε να διενεργηθεί έλεγχος των οικονομικών της Ομοσπονδίας από το 2010 μέχρι σήμερα από ορκωτούς λογιστές.

2. Διοργανώσεις ημερίδων από σωματεία: ένεκα μη ισχύος των αποφάσεων του προηγουμένου ΔΣ, άρα και του συνταχθέντος αγωνιστικού προγράμματος, η Ομοσπονδία επιφυλάσσεται για την τήρηση του ανακοινωθέντος προγράμματος ως προς τα Πρωταθλήματα και τις διεθνείς διοργανώσεις, τα σωματεία όμως που επιθυμούν να διοργανώσουν ημερίδες, θα πρέπει να στείλουν σχετική αίτηση προς την Ομοσπονδία, αναφέροντας ημερομηνία και τι ακριβώς ζητούν. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας εντός 15 ημερών από της αναρτήσεως στην ιστοσελίδα της.

3. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή του ετήσιου σχολικού Πρωταθλήματος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. 4. Εγκρίθηκε η διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων, Νέων, Παίδων Α και Β κατά το διήμερο 4-5/3/2017 στην Αθήνα. 5. Εγκρίθηκε η διενέργεια Σχολής Προπονητών Β και Γ κατηγορίας. Αρχίζει άμεσα η σχετική διαδικασία.

X