ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της EOT, η Ετήσια Γενική Συνέλευση, με θέμα στην ημερήσια διάταξη: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

 

Η πρόσκληση της ΕΟΤ σε pdf

X