Προς όλους τους ενδιαφερομένους για 5ο και 6ο DAN

Παρακαλώ να στείλετε αιτήσεις, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας και στο www.yawara.gr στο email: al.kourtel@yahoo.gr. Παρακαλώ οι αιτήσεις να σταλούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2014. Παρακαλώ να είναι οι σωστές, μην τις μπερδεύετε με τις παλαιές που δυστυχώς λόγω τεχνικού προβλήματος δεν έχουν αφαιρεθεί όπως και άλλα. Έχουμε κάνει παράδειγμα που θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας και στο www.yawara.gr (http://www.hjf.gr/event558/ ,http://www.yawara.gr/index.php/2013-06-14-13-23-26/dan/item/88). Μέσα στον Ιανουάριο του 2015 θα ανακοινώσουμε πως και που θα γίνουν τα σεμινάρια για να προχωρήσουμε στις εξετάσεις μέσα στο Φεβρουάριο του ιδίου χρόνου.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, για την επιτροπή,
Ο Πρόεδρος,
Δημήτρης Μαρτάκης

X