Οργανόγραμμα της επιτροπής ιεραρχίας DAN και επιμόρφωσης

Ανακοίνωση που αφορά το οργανόγραμμα της επιτροπής ιεραρχίας DAN και επιμόρφωσης
 
Σας καταθέτουμε εγκεκριμένη, όπως είχαμε υποσχεθεί βάσει του οργανογράμματος τη διδακτέα ύλη – GOKYO για τις ηλικίες από 12 και άνω δηλαδή από την άσπρη ζώνη (6o Kyu) έως και την καφέ ζώνη (1ο Kyu).Οι προπονητές και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχουν το δικαίωμα να κατεβάζουν την ύλη των kyu από την ιστοσελίδα της ομοσπονδίας ή από την ιστοσελίδα www.yawara.gr (δωρεάν).

Επίσης και τις τεχνικές απαγορεύσεις – εκτέλεση τεχνικών για τις ηλικίες κάτω των 10 και από 10 έως 12 ετών.
Η επιτροπή θεωρεί ότι οι τεχνικές αυτές είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό στους μικρούς αθλητές.

Σύντομα θα ανακοινώσουμε τα kyu και των παίδων 12 και κάτω. 

Μετά τιμής εκ μέρους της επιτροπής 

Ο πρόεδρος,

Δημήτρης Μαρτάκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

* Διδακτέα ύλη – GOKYO για τις ηλικίες από 12 και άνω (πατήστε εδώ)

* Τεχνικές απαγορεύσεις-εκτέλεση τεχνικών για τις ηλικίες κάτω των 10 ετώ και από 10 έως 12 ετών (πατήστε εδώ)

X