Οι νέες επιτροπές της ΕΟ Τζούντο

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 3/12/2011 ενέκρινε τις προτάσεις των επικεφαλής των Επιτροπών Ιεραρχίας, Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Παιδικού τζούντο που έχουν ως εξής:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ DAN : Επίτιμος Πρόεδρος Παπαηλιόπουλος Χ., Καπαρός Α., Ρήγος Σ., Χεκήμογλου Ν., Μαλλιαρόπουλος Ν., Τορτοπίδης Ι., Βακατάσης Σ., Αγάπιε Ν..

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Σαμπρής Α., Ηλιάδης Θ., Σιδηρόπουλος Χ., Μπουντάκης Γ., Χατζηνικολάου Σ., Μάρκου Κ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ : Μουρατίδης Γ., Ηλιάδης Μ., Τζιγκουτζίδης Ο., Λεονταρίδης Κ., Καρατζάς Χ., Καμπέρος Ι.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟ ΤΖΟΥΝΤΟ

X