Οι νέες Επιτροπές της ΕΟ Τζούντο

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο (ΕΟΤ) τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών, των Επιτροπών Διαιτησίας, των Επιτροπών Ιεραρχίας, Επιμόρφωσης & Ανάπτυξης καθώς και των Επιτροπών Αγωνιστικών εκδηλώσεων. Αναλυτικά:

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόεδρος: Γρηγόριος Ηλιάδης

Γενικός Γραμματέας: Μακβάλα Μπεκαούρι

Μέλος: Γκία Γκαρακλώβ

Μέλος: Χαράλαμπος Αμοιρίδης

Μέλος: Λουντμίλα Αζόβα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Γεώργιος Γλαρός

Γενικός Γραμματέας: Φώτιος Τσιμπάνης

Μέλος: Λεωνίδας Μαράτος

Μέλος: Κωνσταντίνος Βοτίκας

Μέλος: Γεώργιος Φιλιππίδης

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόεδρος: Γιώργος Στουκογιώργος

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καφενταράκης

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Πετσέτας

Ταμίας: Αναστάσιος Φυσικόπουλος

Έφορος Υλικού: Θεόφιλος Γκίτσας

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σταύρος Γουλιώνης

Μέλος: Παρασκευή Μιχωλού

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Αντύπας

Ανιπρόεδρος: Θεόδωρος Παπαβασιλείου

Γενικός Γραμματέας: Ρένα Χάχαλη

Ταμίας: Χρήστος Θεοδωρακόπουλος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Αθανάσιος Κτενάς

Υπεύθυνος Υλικού: Νικόλαος Δημητρακόπουλος

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Πρόεδρος: Νικόλαος Χεκήμογλου

Γραμματέας: Κάκια Λυμπέρη

Μέλος: Πάρις Κουτσούκης

Μέλος: Δημήτριος Σωτηρόπουλος

Μέλος: Στεφανία Καντάρου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Πρόεδρος: Δημήτριος Σωτηρόπουλος

Μέλος: Πάρις Κουτσούκης

Μέλος: Στεφανία Καντάρου

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Πρόεδρος: Κάκια Λυμπέρη

Μέλος: Έλενα Παλυβού

Μέλος: Κωνσταντίνος Προκόβας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Πρόεδρος: Ιωάννης Τορτοπίδης

Μέλος: Κωνσταντίνος Μωϋσίδης

Μέλος: Αναστάσιος Βάραγκας

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόεδρος: Αθανάσιος Καπαρός

Δ. Επιτροπή: Νικόλαος Χεκήμογλου

Δ. Επιτροπή: Θεόφιλος Γκίτσας

ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Νταν Αγάπιε

Κωνσταντίνος Γάκης

Χαρίλαος Ζάραγκας

Νικόλαος Μαλλιαρόπουλος

Σωτήριος Βακατάσης

Ευάγγελος Τσαγκαλίδης

Ιωάννης Τορτοπίδης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γεώργιος Γλαρός

Δημήτριος Καμπάς

Ιωάννης Καφενταράκης

Γεώργιος Μακρής

Γεώργιος Μουρατίδης

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Νικόλαος Αντωνίου

Σπύρος Καπώνης

Διονύσιος Τσετσέλης

Γεώργιος Χαζηδάκης

Νικόλαος Χόρτης

Αθανάσιος Παρθένης (Υπεύθυνος Τοπ. Αυτοδιοίκησης)

Βασίλειος Μπεργελές

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πρόεδρος: Τρύφων Πέππας

Μέλος: Γεώργιος Μακρής

Μέλος: Αλεξάνδρα Ευαγγελινού

Μέλος: Νικόλαος Νικολούδης

Μέλος: Πέτρος Καρτσιώτης

Μέλος: Δημήτριος Καμπάς

X