Οι αγώνες των Μασμανίδη, Ηλ. Ηλιάδη & Β. Ηλιάδη

Iliadis Ilias

 

Fight 1 – I round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

Iliadis Ilias
Greece

Greece

1


0


0


0


0


0


0


0


0


0

MAKI Samuel
Finland

won

 

Fight 2 – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

MAMMADOV Elkhon
Azerbaijan

0


1


0


1


1


0


0


1


1


1


Iliadis Ilias
Greece

Greece

lost

Masmanidis Tentore

 

Fight 1 – I round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

PALKOVACS Zoltan
Slovak Republic

0


0


0


1


0


0


2


1


0


1

MASMANIDIS Tentore
Greece

won

 

Fight 2 – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

HADFI Daniel
Hungary

1


0


1


1


1


0


0


0


1


1

MASMANIDIS Tentore
Greece

lost

 

Fight 3 – repasage – I round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

IVANOV Blagoy
Bulgaria

0


0


0


0


0


0


0


1


0


0

MASMANIDIS Tentore
Greece

won (Golden Score)

 

Fight 4 – repasage – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

MASMANIDIS Tentore
Greece

0


0


0


0


0


1


0


0


0


0

PETERS Dimitri
Germany

lost

Iliadis Vasileios

 

Fight 1 – I round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

ILIADIS Vasileios
Greece

0


1


1


0


0


0


0


0


0


0

PETKOVIC Aleksandar
Serbia

won

 

Fight 2 – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

ILIADIS Vasileios
Greece

0


0


0


0


0


1


0


0


0


0

RYBAK Yury
Belarus

lost

 

X