Οι αγωνιστικές κατηγορίες για το 2013

Ανακοινώθηκαν από την ΕΟ Τζούντο οι αγωνιστικές κατηγορίες για το έτος 2013. Αναλυτικά:

 

ΠΑΙΔΕΣ Β΄ γεννηθέντες το 2001–2002 (ΣΙΜΕ–ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ–ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)

Κατηγορίες: -30, -33, -36, -39, -42, -45, -48, -51, -55, -60, +60 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 2 ΛΕΠΤΑ

 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄ γεννηθείσες το 2001-2002 (ΣΙΜΕ–ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)

Κατηγορίες: -24, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -45, -48, -52, -57, +57 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 2 ΛΕΠΤΑ

 

ΠΑΙΔΕΣ Α΄ γεννηθέντες το 1999-2000 (ΣΙΜΕ-ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)

Κατηγορίες: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 3 ΛΕΠΤΑ

 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ γεννηθείσες το 1999-2000 (ΣΙΜΕ-ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)

Κατηγορίες: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -69, +69 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 3 ΛΕΠΤΑ

 

ΕΦΗΒΟΙ γεννηθέντες το 1996-97-98

Κατηγορίες: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4 ΛΕΠΤΑ

 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ γεννηθείσες το 1996-97-98

Κατηγορίες: -40, -44, -48, -52, -57, -63 , -70, +70 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4 ΛΕΠΤΑ

 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ γεννηθέντες το 1993-94–95

Κατηγορίες: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4 ΛΕΠΤΑ

 

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ γεννηθείσες το 1993-94–95

Κατηγορίες: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 4 ΛΕΠΤΑ

 

ΑΝΔΡΕΣ γεννηθέντες μέχρι την 31/12/1992

Κατηγορίες: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 5 ΛΕΠΤΑ

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ γεννηθείσες μέχρι την 31/12/1992

Κατηγορίες: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 κιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 5 ΛΕΠΤΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

* Οι κατηγορίες των Juniors οι οποίες θα αγωνίζονται ΜΟΝΟ σε τουρνουά, ορίζονται ως εξής :

Mini juniors: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2007–2008

Juniors Β: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2005–2006

Juniors Α: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2003–2004

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΟΤ

X