Νέο email στην ΕΟ Τζούντο

Σας ενημερώνουμε ότι το e-mail της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο άλλαξε. Καταργήθηκε το director@hjf.gr. Το νέο E-mail στο οποίο μπορείτε να απευθύνεσθε είναι το directorhjf@yahoo.gr

 

Mε αθλητικούς χαιρετισμούς

 

Κάσκας Αλέξανδρος

Διευθυντής Ε.Ο. Τζούντο

X