Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η αναγνώριση αθλητικών σωματείων

Νέα επιστολή προς την ΕΟ Τζούντο, σχετικά με την υποβολή αιτήματος σωματείων της δύναμης της για διατήρηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, απέστειλε η διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού της ΓΓΑ (τμήμα σωματείων και γυμναστηρίων).

 

Η επιστολή της ΓΓΑ προς την ΕΟ Τζούντο: «Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αριθμ. πρωτ. 10/27/1-03/201 και στα πλαίσια της εξαγγελίας του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού περί εκκαθάρισης του μητρώου των αθλητικώς αναγνωρισμένων σωματείων, σας γνωρίζουμε ότι από τον έλεγχο των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας, διαπιστώνεται ότι αριθμός σωματείων της δύναμής σας δεν έχει υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικών για διατήρηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα σωματεία της δύναμής σας να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2010. Σημειώνεται ότι η μη υποβολή της σχετικής αίτησης συνεπάγεται την αυτόματη ενεργοποίηση διαδικασίας ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΤ

X