Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο

εύχεται σε όλο τον κόσμο

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα,

με την ευχή και την ελπίδα για επιτυχίες στο άθλημά μας

X