«Καθαρή» η πενταετία 2005-2009 για την ΕΟΤ

Ο εξονυχιστικός οικονομικός έλεγχος που διενήργησε επί εβδομάδες το Σώμα Ορκωτών Λογιστών στην ΕΟ Τζούντο, απέδειξε τα αυτονόητα. Δηλαδή μια πενταετία 2005-2009 (πρόεδρος της οποίας ήταν ο Βαγγέλης Σουφλέρης), στην οποία η διοίκηση της ομοσπονδίας λειτούργησε σύννομα του αθλητικού νόμου αλλά και του καταστατικού που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. Τα χρήματα δε που μπήκαν όλα αυτά τα χρόνια στα ταμεία της ομοσπονδίας δαπανήθηκαν για την επίτευξη αθλητικών σκοπών της και συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αναφέρονται στον αθλητικό νόμο.

 

Η απόφαση του ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών όπως αποτυπώθηκε στο τελικό έγγραφο που κατατέθηκε στην ΕΟΤ με την ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου αναφέρει ότι:

 

«Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι όλες οι επιχορηγήσεις που έλαβε η Ομοσπονδία από τη ΓΓΑ, την Ολυμπιακή Επιτροπή και όσα έσοδα εισέπραξε από τρίτους και από διάφορες εκδηλώσεις καταχωρήθηκαν στα βιβλία της όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος. Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για δαπάνες που έγιναν για την επίτευξη αθλητικών σκοπών της όπως αναφέρονται στον αθλητικό νόμο και το καταστατικό και έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα (Διοικητικά Συμβούλια, Γενική Συνέλευση, Εξελεγκτική Επιτροπή και ΓΓΑ)».

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΟΤ

 

 

X