Η πρόοδος του οργανογράμματος 2013-2015 πριν το τέλος του 2015

Όπως είχε αρχικά οριστεί από τον πρόεδρο και την επιτροπή Ιεραρχίας DAN και επιμόρφωσης όπου με αυτόν τον τρόπο θα παρακολουθεί πλέον όλη η οικογένεια του Τζούντο την εργασία της επιτροπής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

1.

Αλλαγή Τεχνικού Κανονισμού

Ολοκληρώθηκε

2.

Διαβαθμίσεις KYU από 6-12

Ολοκληρώθηκε

3.

Τεχνικοί Περιορισμοί για Ηλικίες κάτω των 12

Ολοκληρώθηκε

4.

Διαβαθμίσεις KYU από 12 και άνω

Ολοκληρώθηκε

5.

Δημιουργία διπλωμάτων DAN διπλής απεικόνισης από 1o – 5o και 6o και άνω

Ολοκληρώθηκε

6.

Δημιουργία αθλητικής ταυτότητος, μητρώου

Ολοκληρώθηκε (Η περαιτέρω πορεία της ταυτότητας είναι θέμα της ομοσπονδίας. Θα συζητηθεί μήπως γίνει και ηλεκτρονική).

7.

Αναμόρφωση Τεχνικών Σεμιναρίων και ύλης για τις εξετάσεις

Ολοκληρώθηκε

8.

Συνάντηση Προπονητών, Επιτροπής Επιμόρφωσης και ΔΣ, για θέματα επιμόρφωσης

Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

9.

Επιμόρφωση Προπονητών (τεχνικά σεμινάρια ύλης και ΚΑΤΑ όπως ορίστηκαν καθώς και σεμινάρια αθλιατρικά και πρώτων βοηθειών)

Εκκρεμεί( θα δρομολογηθεί εντός του 2015)

10.

Ανάπτυξη για τη διδασκαλία του Τζούντο στα σχολεία (σε συνεργασία με την επιτροπή ανάπτυξης).

Εκκρεμεί( θα δρομολογηθεί εντός του 2015)

11.

Να δημιουργηθούν ομάδες Kata στους συλλόγους, με σκοπό το αγωνιστικό κομμάτι αυτών όπως γίνεται σε άλλες χώρες

Εκκρεμεί( θα δρομολογηθεί εντός του 2015)

12.

Δημιουργία μητρώου DAN, από την ομοσπονδία θα δοθεί εύλογος χρόνος σε όλους ώστε να σταλεί σύντομο βιογραφικό για το πότε αποκτήθηκε ο κάθε βαθμός DAN με τα αντίστοιχα αποδεικτικά.

Εκκρεμεί( θα δρομολογηθεί εντός του 2015)

13.

Δημιουργία τμήματος αυτοάμυνας

Εκκρεμεί( θα δρομολογηθεί εντός του 2015)

14.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι διαθέσιμα να προσφέρουν τεχνικά εκεί όπου τους ζητηθεί, αφιλοκερδώς, μετά από την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής

Σε ισχύ.

15.

Καθορισμός Σεμιναρίων και Εξετάσεων 2014

Καθορίστηκαν και πραγματοποιούνται.

16.

Τυχόν δραστηριότητες που θα προκύψουν

Προτάσεις

 

17.

Σεμινάρια και εξετάσεις για 5o και 6o DANγια πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, για την επιτροπή,
Ο Πρόεδρος,
Δημήτρης Μαρτάκης

Σε εξέλιξη 2014-2015.
Νοέμβριος-Φεβρουάριος.

X