Ευρωπαϊκό 2007: Οι αγώνες των Ζιντιρίδη & Γκορντέεφ

Gorteev Alexandros

 

Fight 1 – I round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

GORTEEV Alexandros
Greece

0


0


1


0


0


0


0


0


0


0

SULEK Kamil
Poland

won

 

Fight 2 – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

GORTEEV Alexandros
Greece

0


0


0


0


0


0


0


1


0


0

TECHOV Albert
Lithuania

lost

 

Fight 3 – repasage – I round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

YEKUTIEL Gal
Israel

0


0


1


0


0


0


0


0


0


0

GORTEEV Alexandros
Greece

lost

Zidiridis Tariel

 

Fight 1 – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

ZIDIRIDIS Tariel
Greece

1


0


1


0


0


0


0


0


0


0

MITTERFELLNER Andreas
Austria

won

 

Fight 2 – III round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

KEDELASHVILI Zaza
Georgia

1


0


0


0


0


0


0


0


0


0

ZIDIRIDIS Tariel
Greece

lost

 

Fight 3 – repasage – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

DAL Albin
Norway

0


0


0


0


0


1


0


1


0


0

ZIDIRIDIS Tariel
Greece

won

 

Fight 4 – repasage – III round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

ZIDIRIDIS Tariel
Greece

0


0


1


0


1


0


0


0


1


0

DIAS Pedro
Portugal

won

 

Fight 5 – repasage – final


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

UNGVARI Miklos
Hungary

1


0


0


0


1


0


1


0


2


0

ZIDIRIDIS Tariel
Greece

lost

 

 

X