Ευρωπαϊκό 2007: Οι αγώνες των Β. Ζιντιρίδη & Ντάνκο

Ntanko Pavel

 

Fight 1 – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

EL ALMI Tatik
Andorra

0


0


0


0


0


1


0


0


0


0

NTANKO Pavel
Greece

won

 

Fight 2 – III round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

STANGL Christoph
Austria

0


0


1


1


0


0


0


0


1


0

NTANKO Pavel
Greece

lost

Ζintiridis Vaza

 

Fight 1 – I round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

ISPIRYAN Armen
Armenia

0


0


0


0


0


1


1


1


0


0

ZINTIRIDIS Vaza
Greece

won

 

Fight 2 – II round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

BUDOLIN Aleksei
Estonia

0


0


0


0


0


1


0


0


0


0

ZINTIRIDIS Vaza
Greece

won

 

Fight 3 – III round


 

Blue


White

Name


I


W


Y


K


P


I


W


Y


K


P


Name

BISCHOF Ole
Germany

0


0


0


1


0


0


0


0


0


1

ZINTIRIDIS Vaza
Greece

lost (Golden Score)

X