Εξετάσεις Νταν στην Ρόδο

Το Σάββατο  23 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για 1ο και 2ο Νταν στη Ρόδο. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων είναι οι παρακάτω:

1.      ΚΑΒΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –  2ο ΝΤΑΝ
2.      ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 1ο ΝΤΑΝ
3.      ΚΝΑΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ – 1ο ΝΤΑΝ
4.      ΑΞΙΟΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – 1ο ΝΤΑΝ
 
Επιτροπή Ιεραρχίας και Νταν

X