Εξετάσεις για 1ο, 2ο, 3ο και 4ο DAN στην Αθήνα

Υπεύθυνος σεμιναρίων ο πρόεδρος Δημήτρης Μαρτάκης.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 4 και 5 Οκτωβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το Σάββατο 4/10/2014 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για το πρώτο DAN, ενώ την Κυριακή 5/10/2014 οι υποψήφιοι για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο DAN. Η ώρα προσέλευσης είναι 9.30 (διαδικαστικό κομμάτι) και η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 10.00. Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν όλοι όσοι παρακολούθησαν το αντίστοιχο σεμινάριο. Οι εξεταζόμενοι όλοι να φορούν λευκό Judogi.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Α) ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά το πέρας των εξετάσεων, στους επιτυχόντες θα δοθούν τα διπλώματά τους. Παρακαλείσθε όσοι έρθετε στις εξετάσεις να έχετε μαζί σας το ποσό που αντιστοιχεί στο κάθε DAN, το οποίο αναφέρεται στο σχετικό πίνακα. Παραλαμβάνοντας τα διπλώματα σας θα σας παραχωρείτε και το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής από την ομοσπονδία(αυτό θα συμβεί μόνο σε αυτές τις εξετάσεις). Διευκρίνιση : Π.χ όσοι έχουν καταθέσει το ποσό των 100€(εκατό ευρώ), θα το αφαιρούν από το πίνακα που αναγράφει τα ποσά. Η διαφορά αφορά το δίπλωμα. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ :Όσοι αποτύχουν στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να προσπαθήσουν άλλη μια φορά στις επόμενες εξετάσεις χωρίς να καταβάλλουν κάποιο επιπλέον χρηματικό ποσό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β) ΠΡΟΣΟΧΗ
Απεφασίσθη εφ’ εξής όλοι οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια και στις εξετάσεις θα παραλαμβάνουν (μετά το πέρας των εξετάσεων και εφόσον έχουν επιτύχει) τα αντίστοιχα διπλώματα των DAN. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι από την έναρξη της ανακοίνωσης για τις εξετάσεις των DAN, να καταθέτουν πλέον εκτός από τα χρήματα του σεμιναρίου και των εξετάσεων, που έχει ορισθεί στα 100€ (εκατό ευρώ) και τα αντίστοιχα χρήματα για το DAN που εξετάζονται. Σας παραπέμπουμε στο σχετικό πίνακα. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ :Όσοι αποτύχουν στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να προσπαθήσουν άλλη μια φορά στις επόμενες εξετάσεις χωρίς να καταβάλλουν κάποιο επιπλέον χρηματικό ποσό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γ) ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλοι όσοι έχετε συμμετάσχει σε εξετάσεις και έχετε προαχθεί μέχρι τώρα πρέπει να παραλάβετε τα διπλώματά σας από την Ομοσπονδία μέχρι τέλος του 2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ DAN
Τα χρήματα τα οποία θα καταβάλλονται αφορούν σεμινάριο, εξετάσεις, δίπλωμα. Και θα κατατίθενται στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας που θα υπάρχει στην ανακοίνωση όπως γινόταν μέχρι τώρα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΠΛΩΜΑ
1ο DAN 140,00 €
2ο DAN 160,00 €
3ο DAN 200,00€
4ο DAN 250,00€
5ο DAN 300,00€
6ο DAN 350,00€
7ο DAN 400,00€

Εκ μέρους της επιτροπής ιεραρχίας DAN και επιμόρφωσης,
Ο Πρόεδρος,
Δημήτρης Μαρτάκης.

X