ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ 6α (ΕΚΤΑ) DAN

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ 6α (ΕΚΤΑ) DAN

Θερμή παράκληση : όλα τα 6α (έκτα) DAN που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα και είναι εν ενεργεία, ζητούνται να καταθέσουν τη σχετική τους εργασία με θέμα : «Πως βλέπετε το Judo μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και πως βλέπετε τη περαιτέρω εξέλιξη αυτού στο μέλλον; Τι προτείνετε;» .Η εργασία σας θα πρέπει να έχει έκταση περίπου 700(επτακόσιες) λέξεις.

Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, έχει να κάνει όμως με τη καλύτερη λειτουργία του χώρου, όπως είχα διευκρινίσει και παλαιότερα.

Με εξαίρεση αυτούς που εξετάσθηκαν πρόσφατα για 6ο DAN και η σχετική εργασία ήταν υποχρεωτική και θα ισχύει εφεξής , δεν έχει κατατεθεί καμία άλλη σχετική εργασία προς την Ομοσπονδία για την Ιεραρχία.

Για την επιτροπή Ιεραρχίας DAN και επιμόρφωσης,
Ο πρόεδρος,
Δημήτρης Μαρτάκης.

X