Ενημέρωση στοιχείων των σωματείων της ΕΟΤ

Προς: Όλα τα σωματεία της ΕΟ Τζούντο

Θέμα: Ενημέρωση

 

Κύριοι,

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στα γραφεία της Ομοσπονδίας είτε με φαξ στο 2104834033 είτε με e-mail στο director@hjf.gr είτε ταχυδρομικώς μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2011 τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Εσωτερικού Κανονισμού:

 

– Πλήρης επωνυμία του σωματείου

– Υπεύθυνος του σωματείου και σύνθεση Δ.Σ.

– Διεύθυνση Γραφείων

– Διεύθυνση προπονητηρίου και ωράριο προπόνησης

– Προπονητής

– Τηλέφωνα, φαξ, e-mail, ιστοσελίδα

– Σύντομο ενημερωτικό δελτίο για τη διαδρομή/πρόοδο του σωματείου

 

Για την ΕΟΤ

 

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΛ.ΣΑΜΠΡΗΣ            ΑΝ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ

 

X