Ενημέρωση για τη σχολή προπονητών

Η Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ σας ενημερώνει ότι δόθηκε παράταση για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών της σχολής προπονητών τζούντο ΜΕΧΡΙ 24-09-2014 ενώ η έναρξη της σχολής ορίσθηκε η 4η Οκτωβρίου 2014.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α ( διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 37 τκ 15180 Μαρούσι –Αθήνα.

Το έντυπο και η υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης διατίθεται από την Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.gga.gov.gr – στις προγραμματισμένες σχολές – Αίτηση – Εκτύπωση.

* Προσοχή η υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται επικύρωση γνήσιου υπογραφής από δημόσια αρχή.

Εκ της διευθύνσεως της σχολής προπονητών

X