ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΤΗΛ 210-4834031-2, ΦΑΞ 210-4834033

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΤΑΚΗΣ & ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΤΚ 13343,

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αθήνα, 09/02/2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη της Προσωρινής Διοίκησης σχετικά με τη σκοπιμότητα της από 07/2/2017 ανακοίνωσής της που αφορούσε την αποστολή εκ μέρους του σωματείων – μελών της Ε.Ο. Τζούντο εγγράφων σχετικά με τους χώρους εκγύμνασης των αθλητών τους και την νόμιμη απασχόληση προπονητή , έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Η Προσωρινή Διοίκηση, ως εκ της φύσεώς της, έχει ως πρωταρχικό σκοπό να αντιμετωπίσει επείγουσες ανάγκες σχετικά με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και να προετοιμάσει το έδαφος κατάλληλα, ώστε να συγκληθεί Γενική Συνέλευση που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

2. Μας κοινοποιήθηκε έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι δέκα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας δεν ήταν καταγεγραμμένα στα αρχεία της (δεν είχαν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999). Τα σωματεία αυτά, διαπιστώσαμε μετά από σχετική έρευνα, ότι από την εγγραφή τους στο Μητρώο της Ομοσπονδίας έλαβαν παράτυπα μέρος σε Γενικές Συνελεύσεις, σε επίσημους αγώνες της Ομοσπονδίας (πανελλήνια πρωταθλήματα κλπ) και ως εκ τούτου μοριοδοτούνταν παράτυπα οι αθλητές τους εις βάρος αθλητών άλλων σωματείων, ενώ επιπροσθέτως αναλάμβαναν τη διοργάνωση επίσημων αγώνων υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας.

3. Ακόμη η νόμιμη συμμετοχή των σωματείων – μελών στη Γενική Συνέλευση κρίνεται με βάση το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού και των οικείων άρθρων του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

4. Στόχος της Προσωρινής Διοίκησης είναι να γίνει ορθή καταγραφή των σωματείων – μελών που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ισχύοντος καταστατικού που αναφέρει ότι ο χώρος εκγύμνασης των αθλητών τζούντο θα πρέπει να είναι καλυμμένος με ειδικά στρώματα τύπου «tatami», επιφάνειας τουλάχιστον 40 τ.μ. και του άρθρου 31 παρ. 5 στοιχείο δ) του Ν. 2725/1999 , όπως ισχύει , το οποίο υποχρεώνει τα σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα (βλ. τζούντο) και έχουν αθλητές στη δύναμή τους κάτω των 18 ετών, να απασχολούν προπονητή με ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , χορηγηθείσα κατά τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999 από τη Γ.Γ.Α. και ο οποίος προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως (άρθρο 31 παρ. 6 του Ν. 2725/1999) και η σύμβασή του θεωρούνταν κατά το προηγούμενο καθεστώς από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πλέον δηλώνεται με την τριμηνιαία κατάσταση συμφωνητικών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.ΟΙΚ.

Εκ των ως άνω καθίσταται σαφές ότι μόνος στόχος της Προσωρινής Διοίκησης είναι να τηρηθεί η νομιμότητα της συμμετοχής των σωματείων – μελών σε επερχόμενη Γενική Συνέλευση, ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά φαινόμενα παρατυπιών και παραλείψεων που θα επιφέρουν ακυρωσία των αποφάσεων της.

Επίσης πρόθεση της Προσωρινής Διοίκησης είναι , αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε να ενημερωθούν τα σωματεία – μέλη για όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Ο Πρόεδρος της Προσ. Διοίκησης Ο Γεν. Γραμματέας της Προσ. Διοίκησης

Ευάγγελος Σουφλέρης Αθανάσιος Καπαρός

X