Διεξαγωγή Σεμιναρίου για 1ο και 2ο DAN στην Αθήνα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο DAN ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Υπεύθυνος σεμιναρίου: Δημήτρης Μαρτάκης.

Θα διεξαχθεί σεμινάριο για 1ο και 2ο DAN στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) στην αίθουσα του Τζούντο στις 4 και 5 Ιουλίου(4 Ιουλίου Gokyu, 5 Ιουλίου Nage No Kata) και ώρα 11:00-14:00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι τις 20 Ιουνίου 2015 να έχουν καταθέσει στο Λογαριασμό της Ελληνική Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (080/480582-86). ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286 ,για το 1ο DAN κατατίθεται το ποσό των 140,00 €(εκατόν σαράντα ευρώ) από τα οποία τα 100,00€ είναι για το σεμινάριο και τις εξετάσεις και τα 40,00€ όπως έχει οριστεί για το δίπλωμα και για το 2ο DAN το ποσό των 160,00€ (εκατόν εξήντα ευρώ) από τα οποία τα 100,00€ είναι για το σεμινάριο και τις εξετάσεις και τα 60,00€ όπως έχει οριστεί για το δίπλωμα . Επίσης οι αιτήσεις συμμετοχής να σταλούν την ίδια ημερομηνία στο email : al.kourtel@yahoo.gr .Τα διπλώματα θα παραλαμβάνονται με το πέρας των εξετάσεων όσων έχουν προαχθεί. Όσοι δεν προαχθούν θα έχουν δικαίωμα μιας επανεξέτασης ακόμα. Σε περίπτωση 2ης (δεύτερης) αποτυχίας τα χρήματα παραμένουν στην ομοσπονδία. Σημ1:Στο σεμινάριο όλοι οι συμμετέχοντες να φορούν αποκλειστικά ΛΕΥΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟΚΙ!!! Σημ2:Οι αιτήσεις να είναι οι σωστές που μπορείτε να τις λάβετε από τα συνημμένα αρχεία στο κάτω μέρος της ανακοίνωσης είτε από τον σύνδεσμο http://www.hjf.gr/event558/ καθώς και να είναι βεβαιωμένες από το Σύλλογο. Σημ3: : Οι εξετάσεις για το 1ο και 2ο DAN σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπολογίζονται να γίνουν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Σημ4: Θέλω να σας ενημερώσω ότι, τα σεμινάρια αυτά είναι και τα τελευταία που γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας ανακοινώσουμε το σχεδιασμό και το σχετικό πλάνο όπως είχα αναφερθεί κατά το παρελθόν.

Με τιμή,
Για την Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης και την Ομοσπονδία,
Ο πρόεδρος,
Δημήτρης Μαρτάκης.

X