Διεθνές τουρνουά «Olympionikis Cup»: Φύλλα Αγώνα

OLYMPIONIKIS CUP Έφηβοι: -81 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Έφηβοι: -73 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Έφηβοι: -66 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Έφηβοι: -60 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Έφηβοι: -55 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Έφηβοι: -50 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Α: -44 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Α: -52 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Α: -57 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Β: -52 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Β: -48 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Β: -45 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Β: -42 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Β: -39 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Κορασίδες Β: -33 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Νεάνιδες: -48 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Νεάνιδες: -63 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Νεάνιδες: +70 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Α: -38 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Α: -42 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Α: -46 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Α: -50 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Α: -60 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Α: -73 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Α: +73 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: +60 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -55 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -51 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -30 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -33 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -36 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -39 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -42 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -45 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Παίδες Β: -48 κιλά (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Νικητές & Νικήτριες (αρχείο pdf)

 

OLYMPIONIKIS CUP Πίνακας Μεταλλίων (αρχείο pdf)

 

 

X