Διακηρύξεις Ανοικτών Δημόσιων Διαγωνισμών

Υπηρεσίες Μετακίνησης

Η Επιτροπή Προμηθειών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου φορέα παροχής υπηρεσιών μετακίνησης (εντός Ν. Αττικής) των αθλητών – αθλητριών – διαιτητών – τεχνικών – συνοδών – επισήμων που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα (και συγκεκριμένα στους χώρους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας) κατά το χρονικό διάστημα από 22 – 25 Οκτωβρίου 2009… Αναλυτικά η διακήρυξη σε .pdf

 

Υπηρεσίες διαμονής-διατροφής

Η Επιτροπή Προμηθειών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την επιλογή αναδόχου φορέα παροχής υπηρεσιών «Διαμονής και διατροφής (εντός Ν. Αττικής) των αθλητών-αθλητριών-διαιτητών-τεχνικών-επισήμων που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα (και συγκεκριμένα στους χώρους του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας) κατά το χρονικό διάστημα από 22 – 25 Οκτωβρίου 2009… Αναλυτικά η διακήρυξη σε .pdf

X