ΓΓΑ-Δικαιολογητικά Αθλητικού Σωματείου

Τα δικαιολογητικά για αίτημα χορήγησης και διατήρησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικού σωματείου στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού μπορείτε να τα βρείτε στο παρακάτω .doc 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΣΧΕΤΙΚA LINK ΓΓΑ: Δικαιολογητικά για την χορήγηση Αθλητικής αναγνώρισης

 

X