Αύριο, Τρίτη 29 Μαρτίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΤ

Αύριο, Τρίτη και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟ Τζούντο, στα γραφεία της, στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί επίσης αύριο και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2) Οικονομικός Απολογισμός 1/1/2015 – 31/12/2015.
3)Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4)Ψηφοφορία έγκρισης οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
5) Διοικητικός Απολογισμός 1/1/2015– 31/12/2015
6) Ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού απολογισμού και απαλλαγής του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη.

X