Αφιέρωμα στο Πανελλήνιο Ανδρών/Γυναικών (μέρος 4ο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ

ΑΝΔΡΕΣ

-65 κιλά

1980

Ε. Τσαγκαλίδης (ΧΑΝΘ)

1981

Ν. Παπακώστας (ΠΓΣ)

1982

Κ. Μπάμπουλας (ΠΓΣ)

1983

1984

1985

Γ. Μπουντάκης (Ο.Α. Αθηνών)

1986

Γ. Μπουντάκης (Ο.Α. Αθηνών)

1987

Μ. Κουλούρης (ΠΓΣ)

1988

Δ. Μητρόπουλος (ΕΓΣ)

1989

Δ. Μητρόπουλος (ΕΓΣ)

1990

Δ. Μητρόπουλος (ΕΓΣ)

1991

Δ. Μητρόπουλος (ΕΓΣ)

1992

Φρ. Ράιδος (Σπάρτακος Ιωαννίνων)

1993

Αν. Πετρίδης (Εθνικός ΓΣ)

1994

Δ. Μητρόπουλος (ΕΓΣ)

1995

Δ. Μητρόπουλος (ΕΓΣ)

1996

Γ. Βέργος (Σπάρτακος Ιωαννίνων)

-71 κιλά

1980

Δ. Τσαγκαλίδης (ΧΑΝΘ)

1981

Νίκας (ΠΓΣ)

1982

Γ. Σέρπης (ΓΣ Ηρακλής)

1983

1984

1985

Αγ. Χρονόπουλος (ΧΑΝΘ)

1986

Θ. Χαμογεωργάκης (ΑΝΟΓ)

1987

Θ. Χαμογεωργάκης (ΑΝΟΓ)

1988

Β. Κουϊμτζής (ΧΑΝΘ)

1989

Θ. Χαμογεωργάκης (ΑΟΝΑ)

1990

Κ. Παπαδόπουλος (ΠΓΣ)

1991

Θ. Χαμογεωργάκης (ΑΟΝΑ)

1992

Κ. Παπαδόπουλος (ΠΓΣ)

1993

Ν. Σιμινίδης (Εθνικός ΓΣ)

1994

Γ. Φραγγελάκης (ΠΓΣ)

1995

Φρ. Ράιδος (Σπάρτακος Ιωαννίνων)

1996

Γ. Παπαϊωάννου (ΕΟΤΚ)

-78 κιλά

1980

Γ. Καμπερογιάννης (ΧΑΝΘ)

1981

Γ. Σκούταρης (ΕΟΤΚ)

1982

Γ. Σκούταρης (ΕΟΤΚ)

1983

1984

1985

Θ. Χαμογεωργάκης (ΑΟΝΑ)

1986

Σ. Βακατάσης (Πανελλήνιος ΓΣ)

1987

Κ. Χλαμπέας (Ηρακλής Θεσσαλονίκης)

1988

Σ. Βακατάσης (Πανελλήνιος ΓΣ)

1989

Σ. Βακατάσης (Πανελλήνιος ΓΣ)

1990

Απ. Γαλάντης (Σπαρτιάτης)

1991

Σ. Βακατάσης (Πανελλήνιος ΓΣ)

1992

Γ. Μουρατίδης (ΑΓΕΜΣ Σπάρτακος)

1993

Γ. Μουρατίδης (ΑΓΕΜΣ Σπάρτακος)

1994

Ρ. Μπουλάτοφ (ΟΤ Χολαργού)

1995

Ρ. Μπουλάτοφ (ΟΤ Χολαργού)

1996

Αθ. Λιάσκος (Χαϊδάρι)

-86 κιλά

1980

Μαρτάκης (ΠΓΣ)

1981

Μαρτάκης (ΠΓΣ)

1982

Αθ. Καπαρός (ΠΓΣ)

1983

1984

Σπ. Ρήγος (ΠΓΣ)

1985

Σπ. Ρήγος (ΠΓΣ)

1986

Σπ. Ρήγος (ΠΓΣ)

1987

Χ. Ζάραγκας (Σπάρτακος Ιωαννίνων)

1988

Σπ. Ρήγος (ΠΓΣ)

1989

Σπ. Ρήγος (ΠΓΣ)

1990

Σπ. Ρήγος (ΠΓΣ)

1991

Σπ. Φωτιάδης (Ηρακλής Θεσσαλονίκης)

1992

Χ. Ζάραγκας (Σπάρτακος Ιωαννίνων)

1993

Χ. Ζάραγκας (Σπάρτακος Ιωαννίνων)

1994

Γ. Τσαπάρας (Σπύρος Λούης)

1995

Γ. Τσαπάρας (Σπύρος Λούης)

1996

Γ. Τσαπάρας (ΑΟΝΑ)

-95 κιλά

1980

Αθ. Καπαρός (ΠΓΣ)

1981

1982

Β. Σιώπης (ΓΣ Ηρακλής)

1983

1984

Ηλ. Νίκας (ΠΓΣ)

1985

Αν. Γεωργιάδης (ΑΝΟΓ)

1986

Ηλ. Νίκας (ΠΓΣ)

1987

Αλ. Σάμπρης (Ηρακλής Θεσσαλονίκης)

1988

Ηλ. Νίκας (ΠΓΣ)

1989

Ηλ. Νίκας (ΠΓΣ)

1990

Ηλ. Νίκας (ΠΓΣ)

1991

Γ. Πετράκης (ΓΣ Νέων Λιοσίων)

1992

Σπ. Ρήγος (ΠΓΣ)

1993

Σπ. Ρήγος (ΕΓΣ)

1994

Χ. Ζάραγγας (Σπάρτακος Ιωαννίνων)

1995

Σπ. Ρήγος (ΕΓΣ)

1996

Γ. Πετράκης (ΓΣΝ Λιοσίων)

+95 κιλά

1981

Π. Κρεμαστιώτης (ΠΓΣ)

1982

Αν. Γεωργιάδης (ΑΝΟΓ)

1983

1984

Π. Κρεμαστιώτης (ΠΓΣ)

1985

Κ. Δεράτσας (ΠΓΣ)

1986

Αν. Γεωργιάδης (ΑΝΟΓ)

1987

Αν. Γεωργιάδης (ΑΝΟΓ)

1988

Αν. Γεωργιάδης (ΑΝΟΓ)

1989

Αν. Γεωργιάδης (ΑΝΟΓ)

1990

Αν. Γεωργιάδης (ΑΝΟΓ)

1991

Χ. Παπαϊωάννου (ΠΓΣ)

1992

Χ. Παπαϊωάννου (ΠΓΣ)

1993

Χ. Παπαϊωάννου (ΠΓΣ)

1994

Χ. Παπαϊωάννου (ΠΓΣ)

1995

Χ. Παπαϊωάννου (ΠΓΣ)

1996

Οδ. Τζιγκουζίδης (ΕΓΣ)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

-56 κιλά

1985

Μ. Χριστοφορίδου (ΠΓΣ)

1986

Μ. Χριστοφορίδου (ΠΓΣ)

1987

Μ. Χριστοφορίδου (ΠΓΣ)

1988

Ελ. Νίκα (ΓΣ Νέων Λιοσίων)

1989

Φ. Κούμουλου (Τοκάι Αμαρουσίου)

1990

Κ. Αργυροπούλου (ΕΓΣ)

1991

Ν. Μαρκεσίνη (ΠΓΣ)

1992

Ν. Μαρκεσίνη (ΠΓΣ)

1993

Κ. Χρονοπούλου (ΟΤ Χολαργού)

1994

Γ. Ιωνά (ΟΤ Χαϊδαρίου)

1995

Κ. Πουλοπούλου (ΠΓΣ)

1996

Κ. Πουλοπούλου (ΠΓΣ)

-61 κιλά

1985

Δ. Βαλαβάνη (ΓΣ Ηρακλής)

1986

Ελ. Νίκα (ΓΣ Νέων Λιοσίων)

1987

Ελ. Νίκα (ΓΣ Νέων Λιοσίων)

1988

Τσ. Σταυριά (ΑΣ Ρόδος)

1989

Ν. Μαρκεσίνη (ΠΓΣ)

1990

Ν. Μαρκεσίνη (ΠΓΣ)

1991

Κ. Αργυροπούλου (ΕΓΣ)

1992

Γ. Ιωνά (ΟΤ Χαϊδαρίου)

1993

Γ. Ιωνά (ΟΤ Χαϊδαρίου)

1994

Ερ. Πουλοπούλου (ΠΓΣ)

1995

Ερ. Πουλοπούλου (ΠΓΣ)

1996

Ερ. Πουλοπούλου (ΠΓΣ)

-66 κιλά

1985

Αλ. Ευαγγελινού (ΠΓΣ)

1986

Ουρ. Ζήκα (ΓΣ Νέων Λιοσίων)

1987

1988

Ν. Βελώνια (ΠΓΣ)

1989

Τσ. Σταυριά (ΑΣ Ρόδος)

1990

Μ. Κεχαγιά (ΕΓΣ)

1991

Β. Γαλανού (ΠΓΣ)

1992

Μ. Κεχαγιά (ΕΓΣ)

1993

Μ. Κεχαγιά (ΕΓΣ)

1994

1995

Β. Γαλανού (ΠΓΣ)

1996

Ελ. Τάμπαση (ΕΓΣ)

-72 κιλά

1985

1986

Κ. Παπαθανασίου (ΕΟΤΚ)

1987

1988

Μ. Κεχαγιά (ΕΓΣ)

1989

Μ. Κεχαγιά (Εθνικός ΓΣ)

1990

Αλ. Κουρτελέση (OT Χολαργού)

1991

Αλ. Κουρτελέση (OT Χολαργού)

1992

Αλ. Κουρτελέση (ΟΤ Χολαργού)

1993

Β. Γαλανού (ΠΓΣ)

1994

Ελ. Τάμπαση (ΕΓΣ)

1995

Αλ. Κουρτελέση (OT Χολαργού)

1996

Αλ. Κουρτελέση (OT Χολαργού)

+72 κιλά

1985

Ν. Μαρκεσίνη (ΠΓΣ)

1986

1987

Αλ. Κουρτελέση (ΟΤ Χολαργού)

1988

1989

Αλ. Κουρτελέση (ΟΤ Χολαργού)

1990

Β. Γαλανού (ΠΓΣ)

1991

Φ. Παπαδάκη (ΑΝΟΓ)

1992

Φ. Παπαδάκη (ΑΝΟΓ)

1993

Αγ. Δαμασιώτου (ΑΟ Παράδεισος)

1994

Αγ. Δαμασιώτου (ΑΟ Παράδεισος)

1995

Φ. Παπαδάκη (ΑΝΟΓ)

1996

Ελ. Πάτσιου (ΠΓΣ)

X