ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Backnumbers και judogi για εθνικές ομάδες

Οι τρεις πρώτοι αθλητές και αθλήτριες των πανελλήνιων πρωταθλημάτων
νέων ανδρών/νέων γυναικών και εφήβων/νεανίδων,
στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε διεθνείς διοργανώσεις,
θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να φροτίσουν για backnumbers
ενημερώνοντας ΑΜΕΣΑ και την ΕΟ Τζούντο.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν judogi, άσπρου και μπλε χρώματος,
τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο (IJF).

X