ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το πρόγραμμα του σεμιναρίου διαιτησίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ    15 & 16 Φεβρουαρίου 2014

ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα τζούντο Άρη Θεσσαλονίκης ( γήπεδο Χαριλάου)

Ενδυμασία : τζουντόγκι  –  αθλητικές φόρμες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου
14:00-14:30    Εγγραφές – χαιρετισμός
14:30-16:30   Θεωρία (κανονισμοί διαιτησίας)
17:00-17:30   διάλειμμα
17:30-20:00   video  (νέοι κανονισμοί 2013-2016)

Κυριακή  16 Φεβρουαρίου
10:00-12:00    Εφαρμογή τεχνικών – παραδείγματα
12:00-12:15    διάλειμμα
12:15-14:30   Ερωτήσεις  – συμπεράσματα – Ερωτηματολόγιο

Πληροφορίες τηλ.
                               Σωτηρόπουλος Δημήτρης  6977-269845                               
Μαλιαρόπουλος Νίκος      6932-292110

X