ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ DAN

Κατόπιν εισηγήσεως στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας από την Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης, που έγινε δεκτή ο Δάσκαλος και πρωτεργάτης του Ελληνικού Τζούντο από το 1962, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ τιμάται, ως είθισται μετά θάνατον με το 9ο τιμητικό DAN.

Για την επιτροπή Ιεραρχίας DAN και επιμόρφωσης,

Ο πρόεδρος,

Δημήτρης Μαρτάκης

X