ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατηγορίες 2015

ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Τ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2015

ΠΑΙΔΕΣ Β΄ γεννηθέντες το 2003- 2004 ( ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ )
Κατηγορίες : -26 -29 -32, -35, -38,  -42, -46,   -50, -55, -60, +60  ΚΙΛΑ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 2 ΄ ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄ γεννηθείσες το 2003 – 2004  ( ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ )
Κατηγορίες : -24, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -45, -48, -52, -57, +57  ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  2′ ΛΕΠΤΑ

ΠΑΙΔΕΣ Α΄ γεννηθέντες το 2001- 2002. ( ΣΙΜΕ ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)
Κατηγορίες: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73,+73 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 3΄ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ γεννηθείσες το 2001-2002.  ( ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
Κατηγορίες : -32, -36, -40, -44, -48, -52,  -57, -63, -69,+69 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 3΄ΛΕΠΤΑ

ΕΦΗΒΟΙ : Γεννηθέντες το 1998- 99 – 2000
Κατηγορίες : -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90,  +90 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ : Γεννηθείσες το 1998- 99 – 2000
Κατηγορίες : -40, -44, -48, -52, -57, -63 , -70, +70 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ: Γεννηθέντες το 1995- 96 – 97.
Κατηγορίες : -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ΄ : Γεννηθείσες το 1995- 96 – 97.
Κατηγορίες : -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

ΑΝΔΡΕΣ : Γεννηθέντες μέχρι την 31-12-1994
Κατηγορίες : -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100, ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 5΄ΛΕΠΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ : Γεννηθείσες μέχρι την 31-12-1994.
Κατηγορίες : -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78, ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

Σημειώσεις :

Οι κατηγορίες των juniors, οι οποίες θα αγωνίζονται μόνο σε τουρνουά ορίζονται ως εξής:

Mini – juniors: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2010 – 2009
Juniors B: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2008 – 2007
Juniors A: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2006 – 2005

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ
                 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι.ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ                  Μ.ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ

X