ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατηγορίες 2014

ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Τ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2014

ΠΑΙΔΕΣ Β΄ γεννηθέντες το 2002- 2003 ( ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ )
Κατηγορίες : -30, -33, -36, -39, -42, -45, -48, -51, -55, -60 , +60 ΚΙΛΑ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 2 ΄ ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄ γεννηθείσες το 2002 – 2003 ( ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ )
Κατηγορίες : -24, -27, -30, -33, -36, -39, -42, -45, -48, -52, -57, +57 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 2′ ΛΕΠΤΑ

ΠΑΙΔΕΣ Α΄ γεννηθέντες το 2000- 2001. ( ΣΙΜΕ ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ)
Κατηγορίες: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73,+73 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 3΄ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ γεννηθείσες το 2000-2001. ( ΣΙΜΕ – ΚΑΝΣΕΤΣΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
Κατηγορίες : -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -69,+69 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 3΄ΛΕΠΤΑ

ΕΦΗΒΟΙ : Γεννηθέντες το 1997- 98- 99.
Κατηγορίες : -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ : Γεννηθείσες το 1997- 98 – 99.
Κατηγορίες : -40, -44, -48, -52, -57, -63 , -70, +70 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ: Γεννηθέντες το 1994- 95 – 96.
Κατηγορίες : -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ΄ : Γεννηθείσες το 1994- 95 – 96.
Κατηγορίες : -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

ΑΝΔΡΕΣ : Γεννηθέντες μέχρι την 31-12-1993
Κατηγορίες : -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100, ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 5΄ΛΕΠΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ : Γεννηθείσες μέχρι την 31-12-1993.
Κατηγορίες : -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78, ΚΙΛΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 4΄ΛΕΠΤΑ

Σημειώσεις :

Οι κατηγορίες των juniors, οι οποίες θα αγωνίζονται μόνο σε τουρνουά ορίζονται ως εξής:

Mini – juniors: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2009 – 2008
Juniors B: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2007 – 2006
Juniors A: γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2005 – 2004

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι.ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ              Μ.ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ

X